Martin Cantu – One NDCSA!
Chuyển đến thanh công cụ
  • 火熱連載小说 牧龍師 亂- 第692章 我全都要 以計代戰 抱屈含冤 展示-p2

    小說 – 牧龍師 – 牧龙师

    第692章 我全都要 摧鋒陷陣 卻客疏士

    而鑄劍殿的每下一層,都分列着有的是聖品鑄具,不僅只要劍,這些鎧具愈來愈祝晴到少雲前所未見的,完好名不虛傳與龍身上的金鱗拉平!

    “額……”祝煊轉手不明瞭該…[Xem thêm]

  • Martin Cantu đã trở thành thành viên có ghi danh 4 tháng. 1 tuần trước đây