Garcia Avery – One NDCSA!
Chuyển đến thanh công cụ
 • 好文筆的小说 《精靈掌門人》- 第926章 亚!空!切!裂! 安知我不知魚之樂 曲意承奉 看書-p3

  小說 – 精靈掌門人 –精灵掌门人

  第926章 亚!空!切!裂! 更奪蓬婆雪外城 口血未乾

  能負責五星級版圖總體作戰的賽地保護方法,這會兒,愈發蓋熱氣,頒發‘滋滋滋’的音響,類要被烤焦一般說來。

  殆是方緣用到超前行的一瞬間,耿鬼的身形轉虛爲實,魂飛魄散的黑炎,一乾二淨把它打包開。

  銀裝素裹的軀,讓超等耿鬼看起來邪異無與倫比。…[Xem thêm]

 • Garcia Avery đã trở thành thành viên có ghi danh 1 năm. 7 tháng trước đây