Wise Paaske – One NDCSA!
Chuyển đến thanh công cụ
 • 熱門小说 左道傾天- 第二百四十一章不敢当不敢当【为年少盟主加更!】 議論紛紜 衆山欲東 看書-p2

  小說 – 左道傾天 – 左道倾天

  第二百四十一章不敢当不敢当【为年少盟主加更!】 儂作博山爐 震主之威

  虧得某長長那廝的修爲,鎮差吾一籌,迄心有諱,未敢愣頭愣腦唐突,要不溫馨的天下第一,一花獨放,已易主了!

  否則,對山洪大巫吧,斷不成能有這種‘前車之鑑呱呱叫攻玉’的神志。

  越過這一戰,累累無非在交鋒的功夫,諧調約略堤防竟是付之一炬意識的窳劣風氣,被逐一斧正,還要嚴厲遙控修正。

  就這…[Xem thêm]

 • Wise Paaske đã trở thành thành viên có ghi danh 1 năm. 10 tháng trước đây