Finch Padgett – One NDCSA!
Chuyển đến thanh công cụ
 • 火熱小说 全屬性武道 txt- 第1172章 真•一条路走到黑! 氣衝霄漢 大展宏圖 熱推-p2

  小說– 全屬性武道 – 全属性武道

  第1172章 真•一条路走到黑! 凸凹不平 拙嘴笨腮

  王騰心髓暗自想到。

  哦對了,還有血鴉老祖跌的屬性血泡!

  真的大的精美!

  只可說這托爾比不愧是血族昏暗種高中檔的一表人材,供了如此多的總體性值,正是艱辛它了。

  【血鴉幽麟盾*2400】…[Xem thêm]

 • Finch Padgett đã trở thành thành viên có ghi danh 1 năm. 1 tháng trước đây