McCarthy Hutchinson – One NDCSA!
Chuyển đến thanh công cụ
 • 好看的小说 臨淵行 ptt- 第七百四十五章 鸿蒙初现,长城初成 進德修業 原來如此 看書-p3

  小說 –臨淵行– 临渊行

  未來態-艾爾家族

  第七百四十五章 鸿蒙初现,长城初成 福不徒來 不可居無竹

  正想着,蘇雲的劍光既侵佔他的靈界。

  “天數之道是包羅先前天一炁間嗎?故天稟一炁纔會抖威風出福氣之道的風味?天資一炁中再有造船的特質,還有紫氣神雷,雷之道的特色,難道說這幾種陽關道也在先天一炁當中嗎?”

  靈界中,月照泉古舊絕代的氣性仰啓幕,盯住熒…[Xem thêm]

 • McCarthy Hutchinson đã trở thành thành viên có ghi danh 1 năm. 2 tháng trước đây