Espinoza Flowers – One NDCSA!
Chuyển đến thanh công cụ
 • 优美小说 精靈掌門人 愛下- 第743章 黑暗快龙 日月擲人去 河同水密 推薦-p1

  小說 – 精靈掌門人 – 精灵掌门人

  第743章 黑暗快龙 垂手侍立 人算不如天算

  李鸿池 原谅 总经理

  坐庶遊戲華廈黑咕隆冬洛奇亞,首肯怎生好周旋,何謂稱切切可以能被一塵不染。

  如今,快龍的飛舞系功力最有一定首先抵達第一流國土,主特性龍系成就反而要差一點,看樣子下一場,也求重要性洗煉快龍的龍機械性能招式,更其是逆鱗招式及氣鼓鼓能的利用了。…[Xem thêm]

 • Espinoza Flowers đã trở thành thành viên có ghi danh 1 năm. 1 tháng trước đây