Dự thảo Quy chế Quỹ học bổng CHS THPT Nguyễn Đức Cảnh – One NDCSA!
Chuyển đến thanh công cụ

Dự thảo Quy chế Quỹ học bổng CHS THPT Nguyễn Đức Cảnh

DỰ THẢO:

QUY CHẾ QUỸ HỌC BỔNG CHS THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

 Điều 1. Sự hình thành và ý nghĩa

 1. Quỹ học bổng CHS THPT Nguyễn Đức Cảnh được hình thành sau cuộc vận động “Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – năm 2015”
 2. Là một quỹ phi lợi nhuận, tập hợp các nguồn tài trợ từ các cá nhân và tập thể, với mục tiêu:
 • Xét duyệt và trao các học bổng khuyến học định kỳ (2 lần/năm) cho các học sinh đang học trong trường Nguyễn Đức Cảnh thành phố Thái Bình. Đối tượng được trao học bổng là các HSG có những thành tích học tập xuất sắc, HS nghèo vượt khó (hoàn cảnh gia đình có khó khăn về kinh tế nhưng có ý thức và nghị lực vươn lên trở thành những người con ngoan trò giỏi).
 • Tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng
 • Tổ chức các cuộc thi cho HS, CHS THPT Nguyễn Đức Cảnh, thành viên NDCSA.

Điều 2. Nguồn gây quỹ

 1. Nguồn vốn ban đầu của Quỹ là số tiền còn lại do CHS đóng góp xây dựng Nhà thể chất – Công trình kỷ niệm 30 năm thành lập trường.
 2. Do những người quan tâm đến sự phát triển của học sinh Thái Bình tự nguyện đóng góp, với mong muốn thông qua quỹ “Quỹ NDCSA vì cộng đồng” họ được góp phần giúp đỡ, tạo điều kiện, khuyến khích các học sinh trong diện nhận “Học bổng NDCSA” giảm bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống vươn lên học tập tốt hơn nữa.
 3. Các nguồn thu được từ các hoạt động gây quỹ của các thành viên trong diễn đàn.

Điều 3. Chủ tịch danh dự của Quỹ

Chủ tịch danh dự của Quỹ là Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – TP. Thái Bình.

Điều 4: Ban quản lý/điều hành quỹ

Ban điều hành quỹ là những người được thành viên tín nhiệm bầu lên, tình nguyện tham gia điều hành quỹ, có những đóng góp quan trọng cho quỹ, tham gia điều hành quỹ không vì bất kỳ quyền lợi cá nhân gì. Ban điều hành có nhiệm vụ quản lý mọi hoạt động của quỹ; kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường tiến hành xét duyệt và cấp phát học bổng cho học sinh.

 1. Ban điều hành quỹ hoạt động theo nhiệm kỳ 1 năm 1 lần, sau mỗi 1 nhiệm kỳ, các thành viên sẽ tiến hành bầu lại.
 2. Ban điều hành quỹ gồm:
 • Trưởng ban điều hành: phụ trách chung.
 • Tuyên truyền, quảng cáo và vận động tài trợ (3 người): Phụ trách việc tuyên truyền, quảng cáo và vận động tài trợ cho quỹ. Bao gồm các đại diện của quỹ ở miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu…), ở miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…) và Hội học sinh Nguyễn Đức Cảnh ở tỉnh Thái Bình.
 • Kế toán/ thủ quỹ (3 người) phụ trách thu chi.

Điều 5. Hội đồng thẩm định/xét duyệt học bổng

Hội đồng này có trách nhiệm xét duyệt các hồ sơ, lựa chọn ra những người xứng đáng để trao học bổng. Hội đồng này bao gồm các chủ tịch danh dự, các thành viên trong Ban giám hiệu nhà trường và Ban điều hành quỹ xét duyệt, dựa trên tiêu chí: khách quan, trung thực…

Điều 6. Quy trình xét duyệt học bổng

 1. Đối tượng được trao học bổng
 • Là học sinh trường đang học trong Trung học Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.
 • Gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.
 • Có nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống, trở thành những người con ngoan trò giỏi.
 1. Hồ sơ đề nghị trao học bổng
 • Giấy giới thiệu của nhà trường.
 • Bảng điểm và hạnh kiểm của kỳ
 • Lý lịch (kèm theo 2 ảnh 3×4, phong bì có ghi địa chỉ gia đình – chỉ yêu cầu khi có khả năng được nhận học bổng).
 1. Quy trình xét duyệt học bổng

Hàng năm sẽ có 2 đợt xét cấp học bổng:

Đợt 1: được tổ chức vào học kỳ I, đối tượng được xét duyệt là những học sinh lớp 11 và 12, học bổng đợt này sẽ được trao vào ngày tổng kết của kì I.

Đợt 2: được tổ chức vào học kỳ II, đối tượng được xét duyệt là những học sinh lớp 10, 11, và 12, học bổng đợt này sẽ được trao vào ngày tổng kết năm.

Quy trình xét cấp học bổng

 • Đầu mỗi học kỳ, Ban điều hành quỹ sẽ thông báo số lượng suất học bổng dự kiến và giá trị các suất học bổng đến Ban giám hiệu nhà trường và công bố thông tin này trên trang web:http://www.ndcsa.com.
 • Ban giám hiệu nhà trường thông báo tới các lớp.
 • Các lớp (Giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh trong lớp) họp để đề cử ứng viên.
 • Ban giám hiệu nhà trường kết hợp với Đoàn thanh niên và Bí thư các chi Đoàn lựa chọn ra các ứng viên.
 • Các ứng viên này làm hồ sơ (như mục 6.2) sẽ được Ban giám hiệu nhà trường xem xét và gửi lên hội đồng xét duyệt học bổng trước ngày quy định trong thông báo.
 • Hội đồng xét duyệt học bổng sẽ công bố danh sách ứng viên trên trang web http://www.ndcsa.comđể nhận thông tin phản hồi từ học sinh. Sau đó hội đồng sẽ nghiên cứu hồ sơ, kết hợp thông tin từ các thành viên trong “Hội học sinh Nguyễn Đức Cảnh” đang học trong trường (cộng tác viên) cũng như kiểm tra thực tế từng trường hợp để quyết định những người xứng đáng được trao học bổng này.
 • Ban điều hành quỹ kết hợp với nhà trường sẽ tổ chức trao các học bổng trên vào dịp thích hợp.
 • Học sinh nhận học bổng phải trực tiếp ký nhận trên danh sách (không chấp nhận chữ ký thay thế).
 • Danh sách cấp học bổng, có chữ ký của người nhận học bổng và xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường sẽ được lưu thành 2 bản, một bản do nhà trường giữ, một bản do Ban điều hành giữ.
 • Quá trình trao học bổng sẽ do đại diện của Ban điều hành kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường trao cho học sinh được nhận học bổng, dưới sự chứng kiến của đông đảo học sinh trong trường (trong lễ chào cờ, tại lớp học…)

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng ban liên lạc

Việc thu chi được quản lý bởi ban điều hành quỹ, mọi hoạt động thu/chi phải có ký nhận của thủ quỹ và chữ ký của trưởng ban điều hành quỹ.

Chi tiết thu/chi được công khai trên trang web: http://www.ndcsa.com.

Điều 8. Nhà tài trợ và các quyền lợi

Ban điều hành quỹ luôn mở rộng cửa chào đón các nhà tài trợ cho quỹ, nhất là các CHS Nguyễn Đức Cảnh thành đạt trong mọi lĩnh vực.

Nhà tài trợ sẽ được ghi vào danh sách các nhà tài trợ (có thể lựa chọn các hình thức công khai về thông tin cá nhân và khoản tiền ủng hộ, hoặc có thể ẩn danh).
Nhà tài trợ sẽ được mời tham gia vào buổi lễ trao học bổng (nếu điều kiện cho phép), tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

Nhà tài trợ sẽ được Ban quản trị trang web http://www.ndcsa.com, Ban điều hành quỹ, Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của mình tới đông đảo học sinh và cựu học sinh Nguyễn Đức Cảnh.

Trả lời